Dinsdag 26 december 11:00 om uur Basiliek Susteren

Ordinarium: Christkindlsmesse H 18
Intrede: Wij komen te samen D 27 / L.D. 746
Tussenzang: Herders hoort, ik deel u mede L.D. 726
Acclamatie Evangelie: Nu zijt wellekome L.D. 739
Acclamatie voorbeden: Heer ontferm U
Offergang: Christmas lullaby D 11
Acclamatie Eucharistisch gebed: Als wij dan eten van dit brood
Onze vader: Nieuwe onze vader B 99
Communie: O little town of Bethlehem D 61
Slotlied: Midden in de winternacht L.D. 740
Na de zegen: Pastores loquebantur D 62