Maandag 25 december om 11:00 uur Kerstmis

Voor de mis: Wij komen te samen

O little town of Bethlehem

De herdertjes

D 27 / L.D. 746

D 61

L.D. 714

Ordinarium: Christkindlsmesse H 18
Intrede: Puer natus est G.M. 204
Tussenzang: Herders hoort, ik deel u mede L.D. 726
Acclamatie Evangelie: Nu zijt wellekome L.D. 739
Credo III
Acclamatie voorbeden: Heer ontferm U
Offergang: Christmas lullaby D 11
Acclamatie Eucharistisch gebed: Als wij dan eten van dit brood
Onze vader: Nieuwe onze vader B 99
Communie: Born is the Light D 19
Slotlied: Midden in de winternacht L.D. 740
Na de zegen: Pastores loquebantur D 62