Woensdag 20 december om 19.00 uur ( mis voor Zij Actief )

Ordinarium: Messe brève H 13
Intrede: Wij komen tesamen D 27 / L.D. 746
Tussenzang: Es blüht eine Rose D 60
Acclamatie Evangelie: U komt de lof toe
Acclamatie voorbeden: Heer ontferm u
Offergang: Born is the Light of the World D 19
Acclamatie Eucharistisch gebed: Als wij dan eten van dit brood
Communie: Christmas Lullaby D 11
Slotlied: Nu zijt wellekome D 35
Na de zegen: Pastores loquebantur D 62