Zondag  05 november 11:00 uur 31ste zondag door het jaar

Ordinarium: Salve regina Messe H 9
Intrede: Ne derelinquas me GM 607
Tussenzang: Lead me Lord B 46
Acclamatie Evangelie: U komt de lof toe LD 416
Credo: III
Acclamatie voorbeden: Heer ontferm U Taizé
Offergang: Ubi Caritas B 101
Acclamatie Eucharistisch gebed: Als wij dan eten GVL 304
Onze vader: Nieuwe onze vader B 99
Communie: Praise the Lord B 48
Slotlied: Wie in de schaduw Gods LD 574
Na de zegen: The Lord bless you B 36