Zondag  08 oktober 11:00 uur 27ste zondag door het jaar

Ordinarium: Salve Regina Messe H 9
Intrede: In voluntate Tua GM 586
Tussenzang: Psalm 118-II  /  cpl 5 en 6 LD 616
Acclamatie Evangelie: U komt de lof toe LD  416
Credo: III
Acclamatie voorbeden: Heer ontferm U over ons GVL 363
Offergang: Mother of God A 1
Acclamatie Eucharistisch gebed: Als wij dan eten van dit brood GVL 304
Communie: Bogoroditse

Ave Maria ( reserve )

A 4

A 2

Onze Vader: Pater Noster B 4
Slotlied: o reinste der scheps’len LD 1242
Na de zegen: Laudate Dominum B 6