Zondag  17 december 11:00 uur 3de zondag Advent

Ordinarium: Messe Brève nr 7 H 13
Intrede: Gaudete G.M. 180
Tussenzang: O Heiland open C 1
Acclamatie Evangelie: U komt de lof toe
Credo: III
Acclamatie voorbeden: Heer ontferm U
Offergang: Du Hirte Israels C 9
Acclamatie Eucharistisch gebed: Als wij dan eten
Onze vader: Pater noster B 4
Communie: O Emmanuel C 6
Slotlied: O kom, o kom Immanuel L.D. 692