Zondag 20 augustus 11:00 uur 20e zondag A jaar

Ordinarium: Messe breve H 13
Introitus: Protector Noster GM 551
Tussenzang: Heel de aarde jubelt en juicht LD 548
Acclamatie Evangelie: U komt de lof toe LD 416
Acclamatie voorbeden: Heer ontferm U over ons GVL 363
Offergang: O Salutaris Hostia ( Garau ) B 19
Acclamatie Eucharistisch gebed: Als wij dan eten van dit brood GVL 304
Pater Noster: B 4
Communie: Ave Verum Corpus ( reserve ) B 1
Slotlied: Zingt voor de Heer van liefde en trouw LD 1216
Na de zegen: Laudate Dominum B 6