Dinsdag 25 december om 11.00 uur,

Hoogfeest Kerstmis.

Ordinarium: Christkindlsmesse H 18
Voor de mis: Wij komen te samen

Born is the light

De herdertjes

D 27 / L.D. 746

D 19

L.D. 714

Intrede: Puer Natus est

Wij komen tesamen

G.M. 204

L.D. 746

Tussenzang: Herders hoort, ik deel u mede L.D. 726
Acclamatie Evangelie: Nu zijt wellekome L.D. 739
Credo: III
Acclamatie voorbeden: Heer onze God wij bidden U
Offergang: O Little Town of Bethlehem

In the bleak midwinter (Reserve)

D 61

D 47

Acclamatie Eucharistisch gebed: Als wij dan eten van dit brood
Onze vader: Nieuw onze Vader B 99
Communie: Christmas Lullaby

Es blüht eine Rose (Reserve)

D 11

D 60

Slotlied: Midden in de winternacht L.D. 740
Na de zegen: Pastores loquebantur D 62