Maandag 24 december om 22.00 uur,

Nachtmis.

Ordinarium: Christkindlsmesse H 18
Voor de mis: Wij komen tesamen

Hanacpachap

O Little town of Bethlehem

De Herdertjes

Transeamus

D 27 / L.D. 746

D 65

D 61

L.D. 714

D 15

Intrede: Stille nacht D 13
Tussenzang: Maria die zoude naar Bethlehem gaan L.D. 688
Acclamatie Evangelie: Nu zijt wellekome L.D. 739
Credo: III
Acclamatie voorbeden: Heer onze God wij bidden
Offergang: Born is the light D 19
Acclamatie Eucharistisch gebed: Als wij dan eten van dit brood
Onze vader: Nieuw onze Vader B 99
Communie: Pastores loquaebantur

In the bleak mid winter (Reserve)

D 62

D 47

Slotlied: Midden in de winternacht L.D. 740
Na de zegen: Es blüht eine Rose D 60