Zondag 04 november om 11.00 uur,

31ste zondag door het jaar.

Ordinarium: Festmesse H 16
Intrede: Ne derelinquas me G.M. 607
Tussenzang: Lead me Lord B 46
Acclamatie Evangelie: U komt de lof toe
Credo: III
Acclamatie voorbeden: Heer ontferm U
Offergang: Ubi Caritas B 101
Acclamatie Eucharistisch gebed: Als wij dan eten van dit brood
Onze vader: Otsje Nas B 47
Communie: The Lord bless you B 36
Slotlied: Zingt voor de Heer van liefde en trouw L.D. 1216
Na de zegen: Praise the Lord B 48