Zondag 07 januari om 11.00 uur, Driekoningen.

Ordinarium: Christkindlsmesse H 18
Intrede: Ecce advenit G.M. 224
Tussenzang: Komt wijzen uit het verre Oosten L.D. 755
Acclamatie Evangelie: U komt de lof toe
Credo: III
Acclamatie voorbeden: Heer ontferm u
Offergang: We three Kings D 54
Acclamatie Eucharistisch gebed: Als wij dan eten van dit brood
Onze vader: Pater Noster B 4
Communie: Magi videntes stellam D 64
Slotlied: Drie koningen zagen een sterre L.D. 752
Na de zegen: Pastores loquebantur D 62