Zondag 09 december om 11.00 uur,

2e zondag van de Advent.

Ordinarium: Messe in C H 4
Intrede: Populus Sion G.M. 175
Tussenzang: O Heiland open wijd de poort C 1 / L.D. 691
Acclamatie Evangelie: U komt de lof toe
Credo III
Acclamatie voorbeden: Heer onze God wij bidden U
Offergang: O Emmanuel C 6
Acclamatie Eucharistisch gebed: Als wij dan eten van dit brood
Onze vader: Pater noster B 4
Communie: O kom, o kom Emmanuel C 2
Slotlied: Johannes die naar ’s Heren Woord L.D. 686
Na de zegen: The Lord bless you B 36