Zondag 11 maart 2018 om 11:00 uur, 4e zondag van de vasten.

Ordinarium: Messe in C ( Bruckner ) H 4
Intrede: Laetare Jerusalem
Tussenzang: Psalm 23 III ( Want mijn Herder is de Heer, nooit zal er mij iets ontbreken )
Acclamatie Evangelie: U komt de lof toe
Credo: III
Acclamatie voorbeden: Heer, ontferm u over ons  ( Taizé )
Offergang: God be in my head E 5
Acclamatie Eucharistisch gebed: Als wij dan eten van dit brood
Onze vader: Nieuw Onze Vader B 99
Communie: Ave Verum B 32
Slotlied: Pelgrimstocht der mensen LD 834