Zondag 18 maart om 11.30 uur in de Christoffelkathedraal in Roermond, 5e zondag van de Vasten.

Voor de mis: Jacobslied
Ordinarium: Messe in C ( Bruckner ) H 4
Intrede: Judica me
Tussenzang: Psalm 51-III ( Vergeving , Heer ), we zingen alleen het refrein LD 530
Vers voor het Evangelie: Alleluja LD 452
Credo: III
Acclamatie voorbeden:  Heer onze God wij bidden u verhoor ons
Offergang: God be in my head E 5
Acclamatie Eucharistisch gebed: Heer Jezus, wij verkondigen Uw dood
Onze vader: Wordt door allen gebeden
Communie: Ave Verum B 32
Slotlied: Door de wereld gaat een woord
Na de zegen: The Lord bless you B 36