Zondag dd mmmm om 11.00 uur, xxxxx.

Ordinarium: Messe Salve regina H 9
Intrede: Ego clamavi G.M. 597
Tussenzang: Wees gegroet o sterre L.D. 1247
Acclamatie Evangelie: U komt de lof toe
Credo: III
Acclamatie voorbeden: Heer onze God, wij bidden U
Offergang: Bogoroditse A 4
Acclamatie Eucharistisch gebed: Als wij dan eten
Communie: Choral cantate 147 F 1
Slotlied: O reinste der scheps’len L.D. 1242
Na de zegen: Laudate Dominum B 6