Dinsdag 24 december om 20.30 uur,

Gezins Nachtmis.

Ordinarium: Christkindlsmesse H 18
Vóór de mis: Heiligste Nacht

Wij komen te samen cpl. 1 en 3

O little town of Bethlehem

De herdertjes

Transeamus

Es blüht eine Rose ( Alternatief )

D 67

L.D. 746

D 61

L.D. 714

D 15

D 60

Intrede: Stille Nacht D 13
Tussenzang na 1ste lezing Herders hoort, ik deel u mede L.D. 726
Tussenzang na 2de lezing: Alleluia L.D. 666
Acclamatie Evangelie: Nu zijt wellekome L.D. 739
Credo: III
Acclamatie voorbeden: Heer onze God, wij bidden U
Offergang: Christmas Lullaby D 11
Acclamatie Eucharistisch gebed: Als wij dan eten van dit brood
Pater Noster: B 4
Communie: Born is the light

In the  bleak midwinter ( Reserve )

D 19

D 47

Slotlied: Midden in de winternacht L.D. 740
Na de zegen: Pastores loquaebantur D 62