Zondag 03 november om 11.00 uur,

St. Cecilia viering met Mis.

Ordinarium: Festmesse H 16
Intrede: Ne derelinquas me G.M. 607
Tussenzang: Ambrosianischer Lobgesang B 22
Acclamatie Evangelie: U komt de lof toe
Credo: III
Acclamatie voorbeden: Heer onze God, wij bidden U
Offergang: Cantique de Jean Racine B 34
Acclamatie Eucharistisch gebed: Als wij dan eten van dit brood
Onze vader: Nieuw Onze Vader B 99
Communie: Praise the Lord B 48
Slotlied: Zingt voor de Heer van liefde en trouw L.D. 1216
Na de zegen: I will give thanks B 109