Zondag 06 januari om 11.00 uur,

Driekoningen.

Ordinarium: Christkindlsmesse H 18
Intrede: Ecce Advenit G.M. 224
Tussenzang: Komt wijzen uit het verre Oosten L.D. 755
Acclamatie Evangelie: U komt de lof toe
Credo: III
Acclamatie voorbeden: Heer ontferm U G.V.L. 363
Offergang: We three Kings D 54
Acclamatie Eucharistisch gebed: Als wij dan eten van dit brood G.V.L. 304
Onze vader: Pater Noster B 4
Communie: Christmas Lullaby D 11
Slotlied: Drie koningen zagen een sterre L.D. 752
Na de zegen: Pastores loquebantur D 62