Zondag 07 juli om 11.00 uur,

14de zondag door het jaar.

Ordinarium: Salve Regina messe H 9
Intrede: Suscepimus G.M. 514
Tussenzang: Psalm 150 – III L.D. 666
Acclamatie Evangelie: U komt de lof toe
Credo: III
Acclamatie voorbeden: Heer ontferm U over ons
Offergang: Holy is the Lamb B 103
Acclamatie Eucharistisch gebed: Als wij dan eten van dit brood
Onze vader: Nieuwe Onze Vader B 99
Communie: Ubi Caritas B 101
Slotlied: Dankt, dankt nu allen God L.D. 1034
Na de zegen: Laudate Dominum B 6