Zondag 08 december om 11.00 uur,

2de zondag van de Advent.

Voor de mis: Das Morgenroth B 33
Ordinarium: Festmesse H 16
Intrede: Tollite Hostias C 10
Tussenzang: Verwacht de komst des Heren L.D. 700
Na de 2de lezing: Alleluia B 112
Acclamatie Evangelie: U komt de lof toe
Credo: III
Acclamatie voorbeden: Heer onze God, wij bidden U verhoor ons
Offergang: Cantique de Jean Racine B 34
Acclamatie Eucharistisch gebed: Als wij dan eten van dit brood
Onze vader: Pater noster B 4
Communie: Ave Maria

Du Hirte Israels

A 21

C 9

Slotlied: O Heiland open wijd de poort L.D. 691
Na de zegen: The Lord bless you B 36