Zondag 09 juni om 11:00 uur,

Pinksteren in de Amelberga basiliek.

Ordinarium: Salve Regina H 9
Intrede: Spiritus Domini G.M. 414
Tussenzang: Veni Sancte Spiritus G.M. 416
Acclamatie Evangelie: U komt de lof toe
Credo: III
Acclamatie voorbeden: Heer onze God, wij bidden U verhoor ons
Offergang: Ubi Caritas B 101
Acclamatie Eucharistisch gebed: Heer Jezus wij verkondigen
Onze vader: Nieuw Onze Vader B 99
Communie: Jesus bleibet meine Freude F 1
Slotlied: Kom, Schepper, Heer daal op ons neer L.D. 941
Na de zegen: Laudate Dominum B 6