Zondag 10 maart om 11.00 uur,

1ste zondag van de vasten.

Ordinarium: Messe in C H 4
Intrede: Invocabit me G.M. 245
Tussenzang: Wie in de schaduw Gods mag wonen L.D. 574
Acclamatie Evangelie: U komt de lof toe
Credo: III
Acclamatie voorbeden: Heer onze God, wij bidden U
Offergang: Ave verum B 32
Acclamatie Eucharistisch gebed: Als wij dan eten
Pater noster: Kedrov B 4
Communie: Hide not Thou Thy face E 18
Slotlied: Pelgrimstocht der mensen L.D. 834
Na de zegen: The Lord bless you B 36