Zondag 16 juni om 11.00 uur,

11de zondag door het jaar.

Ordinarium: Iona misgezangen en Heilig B 111 t/m 120
Intrede: Uyai mose B 119
Kyrie: Kyrie Bridget B 116
Gloria: Peruaanse Gloria B 117
Tussenzang: Clap your hands all you Nations B 114
Acclamatie Evangelie: Bless the Lord B 113
Credo: Gebeden
Acclamatie voorbeden: Alleluia Duncan B 112
Offergang: Een plaats aan de tafel B 115
Sanctus: Heilig B 120
Acclamatie Eucharistisch gebed: Als wij dan eten van dit brood
Onze vader: Gebeden
Communie: Psalm 150 B 118
Slotlied: Dankt, dankt nu allen God L.D. 1034
Na de zegen: Irish Blessing B 110