Zondag 20 oktober om 11.00 uur,

29ste Zondag door het jaar.

Ordinarium: Messe Brève H 13
Intrede: Ego clamavi G.M. 579
Tussenzang: Wees gegroet o sterre L.D. 1247
Acclamatie Evangelie: U komt de lof toe
Credo: III
Acclamatie voorbeden: Heer onze God
Offergang: Ave Maria A 2
Acclamatie Eucharistisch gebed: Als wij dan eten
Onze vader: Nieuw Onze vader B 99
Communie: Panis Angelicus B 20
Slotlied: O reinste der scheps’len L.D. 1242
Na de zegen: Cantate Domino F 15