Zondag 26 mei om 11.00 uur,

6de zondag van Pasen.

Ordinarium: Salve Regina mis H 9
Intrede: Vocem Iucunditatis G.M. 391
Tussenzang: Psalm 150 – II L.D. 666
Acclamatie Evangelie: U komt de lof toe
Credo: III
Acclamatie voorbeden: Heer onze God, wij bidden U
Offergang: Ave Maria A 2
Acclamatie Eucharistisch gebed: Heer Jezus, wij verkondigen
Onze vader: Pater noster B 4
Communie: Mother of God, here I stand A 1
Slotlied: U zij de Glorie ( Oud nummer B 21 ) F 16
Na de zegen: Cantate Domino F 15