Zondag 30 juni om 09.30 uur,

Mis en processie.

Ordinarium: Messe in C H 4
Intrede: De ventre matris meae G.M. 659
Tussenzang: Utqeant laxis ( hymne )
Acclamatie Evangelie: U komt de lof toe
Credo: Gebeden
Acclamatie voorbeden: Heer onze God, wij bidden U verhoor ons
Offergang: Ave Verum B 1
Acclamatie Eucharistisch gebed: Heer Jezus wij verkondigen Uw dood
Onze vader: Pater noster B 4
Communie: Praise the Lord B 48
Tijdens de processie bij de rustaltaren: Tantum Ergo

Ave Maria

Onze Vader

Aan U, o koning der eeuwen

B 23

A 2

B 99

B 35