Zondag 31 maart om 11.00 uur,

4de zondag van de vasten.

Ordinarium: Messe Brève nr 7 H 13
Intrede: Laetare Jerusalem G.M. 267
Tussenzang: Want mijn Herder is de Heer L.D. 484
Acclamatie Evangelie: U komt de lof toe
Credo: III
Acclamatie voorbeden: Heer ontferm U
Offergang: Hide not thou thy face E 18
Acclamatie Eucharistisch gebed: Als wij dan eten
Pater noster: Nieuw onze Vader B 99
Communie: Ave Verum B 32
Slotlied: De Heer zal ons bevrijden L.D. 800
Na de zegen: God be in my head E 5