In verband met de nieuwe wetgeving “Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)”,

welke per 25 mei 2018 van kracht is geworden, mag de ledenlijst niet meer via onze site beschikbaar worden gesteld.

 

Voor inzage van de ledenlijst verzoeken wij U contact op te nemen met ons secretariaat.