Bijgewerkt op:  Woensdag 17 juli 2019

AVG verklaring:

 

Hierbij verklaart de Stichting AVG voor Verenigingen dat Gemengd Zangkoor St. Cecilia het AVG-programma geheel of gedeeltelijk heeft doorlopen.

Gemengd Zangkoor St. Cecilia verklaart hiermee dat de inspanningen zijn verricht zoals die voortvloeien uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Indien niet alle programmaonderdelen zijn afgewerkt en de verklaring toch wordt aangevraagd, dan is geen volledige invulling gegeven aan de eisen van de wetgever.

De Stichting AVG voor Verenigingen adviseert de openstaande punten alsnog zo snel mogelijk af te werken en in elk geval in het programma een aantekening te maken wanneer dit zal gebeuren.

In de hierna volgende verklaring staan alle onderdelen/stappen die Gemengd Zangkoor St. Cecilia heeft doorlopen om te voldoen aan de AVG-wetgeving.

Per onderdeel is duidelijk aangegeven welke gegevens en onderdelen van de wet van toepassing zijn en hoe daar aan voldaan is.

Waar nodig is additionele informatie verstrekt ter verduidelijking van
de situatie.

Gemengd Zangkoor St. Cecilia begrijpt dat AVG-wetgeving continu van toepassing is en dat wij regelmatig de gegevens moeten controleren en updaten.

Met het volledig doorlopen van het AVG-programma van de Stichting AVG voor Verenigingen heeft Gemengd Zangkoor St. Cecilia kennis over de materie ontvangen die door de AVG wordt geraakt, en verklaart zelf naar eer en geweten aan de wet te voldoen.

Aldus opgemaakt te Gorinchem,
d.d. 17-7-2019,
door Stichting AVG voor Verenigingen
gevestigd aan de Stephensonweg 14 te Gorinchem.