Bijgewerkt op:  Dinsdag 29 mei 2018

Beste leden:

 

Onderstaand brengen wij u op de hoogte van de grondslag voor de verwerking van persoonsgegevens volgens algemene verordening gegevensbescherming- AVG.

Met ingang van 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) wettelijk van kracht.

Een verordening die door de Europese Commissie is geïnitieerd en van toepassing is voor alle bedrijven, instanties en verenigingen, zo ook voor het Gemengd Zangkoor St. Cecilia te Nieuwstadt.

De verordening is gericht op het beschermen en, zoveel als mogelijk, voorkomen van het verkeerd gebruik c.q. misbruik van persoonlijke gegevens. Deze verordening is ook  van toepassing voor de koorleden, dirigent en organist van Gemengd Zangkoor St. Cecilia.

Als bestuur van Gemengd Zangkoor St. Cecilia bewaren en bewerken we de volgende gegevens van al onze koorleden, dirigent en organist.

  • Naam, adres, telefoonnummer(s), emailadres, geboortedatum.
  • Foto’s gemaakt tijdens activiteiten.

 

Bovengenoemde gegevens worden door het bestuur van Gemengd Zangkoor St. Cecilia enkel als volgt en enkel voor onderstaande doeleinden gebruikt.

  • Contactgegevens voor het aankondigen van en uitnodigingen voor activiteiten.
  • Foto’s, gemaakt tijdens activiteiten, worden enkel gedeeld met de leden van Gemengd Zangkoor St. Cecilia als terugblik op en herinnering aan een activiteit.
  • Contactgegevens en foto’s worden adequaat beheerd (en beveiligd) door, en zijn enkel toegankelijk voor het bestuur van Gemengd Zangkoor St. Cecilia.
  • Op het moment dat er aanvullende gegevens worden verzameld en vastgelegd, zal het bestuur de leden hiervan op voorhand in kennis stellen en toestemming vragen.
  • Geen van deze gegevens zal worden gedeeld met personen, bedrijven, instanties of instellingen, zonder schriftelijke goedkeuring van de betreffende persoon / personen.
  • Als gegevens niet (meer) noodzakelijk zijn zal het bestuur deze niet langer registreren dan wel verwijderen.

 

Het bestuur vertrouwt erop dat de leden van Gemengd Zangkoor St. Cecilia instemmen met de voornoemde wijze van verwerking van persoonsgegevens.

Deze toestemming geldt zolang het lidmaatschap van kracht is en voor een periode van 12 maanden na beëindiging ervan.

Leden kunnen op elk moment bezwaren kenbaar maken en hun toestemming intrekken. Voor verdere vragen kunt u contact opnemen met het bestuur.

Het bestuur van Gemengd Zangkoor St. Cecilia te Nieuwstadt.

Nieuwstadt 29 mei 2018.