Bijgewerkt op:  Vrijdag 20 september 2019

Parochie

Heilige Johannes de Doper – Nieuwstadt

Priesters

Pastoor-deken drs. H.E.H.  G. Lauvenberg

E.H. Kapelaan Amir

 

Aantal leden

Gemengd Zangkoor Sint Cecilia

36  dames

21  heren

Schola Sancti Ioannis Baptistae

12  heren

 

Muziekcommissie

Jan van Daal, Elsbeth Franssen, Wim Raeven, Regien Zinken.

 

Bibliothecaris

Jan Coenen

 

Ereleden

Huub Bessems 

Mathijs Busch

Ed van Helvert 

Leo Hennen

Harrie van Maastrigt

Manuel Moonen