Bijgewerkt op:  Zaterdag 01 oktober 2022

Parochie

Heilige Johannes de Doper – Nieuwstadt

Priesters

Pastoor-deken drs. H.E.H.  Geert Lauvenberg

E.H. Kapelaan Sabin Joseph

 

Aantal leden

Gemengd Zangkoor Sint Cecilia

30  dames

18  heren

Schola Sancti Ioannis Baptistae

12  heren

 

Muziekcommissie

Elsbeth Franssen, Wim Raeven, Regien Zinken.

 

Bibliothecaris

Jan Coenen

 

Ereleden

Huub Bessems 

Mathijs Busch

Ed van Helvert 

Leo Hennen

Harrie van Maastrigt

Manuel Moonen