Op deze pagina kunt U de reacties lezen welke het koor heeft ontvangen

na aanleiding van bepaalde uitvoeringen.

 

27 oktober 2023

“Hoi Jos,

Namens onze familie willen we jullie hartelijk danken voor het opluisteren van de uitvaartdienst van mijn moeder.

Dit was precies wat mam graag wilde.

We vonden het zelf erg mooi en hebben van meerdere kanten complimenten gekregen over jullie koor.

Nogmaals dank,

Vriendelijke groet,

Bas van Neer”

 

07 november 2022

“Hallo Jacques,

Ik wil jullie nogmaals hartelijk dank zeggen voor de mooie mis die jullie gezongen hebben.

Jullie zongen zo zuiver en mooi, Harry zou er trots op geweest zijn. Ik zag dat al helemaal voor me.

Hij zou zeggen dit hebben ze voor mij gezongen.

Ook van de gasten en andere kerkgangers kregen we complimenten, voor het koor en de gehele verzorging.

De eerstkomende weken kom ik nog niet zingen ,maar daarbna zal ik het weer gaan oppakken.

Dat hoor je tegen die tijd.

Groetjes,

Tiny Berben.”

 

09 oktober 2018

“Hallo allemaal,

Zit hier nog helemaal te genieten en te glimmen na ons concert. Enkele reacties.

Mijn zus had ons nog nooit horen zingen. Ze had gedacht, nou ja, concertje kerkoor. Kom wel luisteren.

Het eerste stuk werd gezongen en ze dacht, WAT IS DIT? WAUW!

Dit is toch geen kerkkoor? Dit is geweldig!  Een meneer naast haar had tekst en uitleg gegeven over wie wie was. En kent ger die auch? Dat is die en die.

Ze had genoten. Was heel enthousiast en vond alles prachtig, met de kindjes als leuke onderbreking. Ze komt zeker weer luisteren bij een volgend concert.

Thei had naast een paar mensen uit Pey gezeten die daar in een koor gezeten hadden dat opgeheven is. Ze wilden bij een ander koor en konden kiezen tussen Nieuwstadt of Holtum. Ze hadden voor Holtum gekozen en kwamen vandaag luisteren of ze een goede keuze hadden gedaan.😉 Ze vonden t concert geweldig en hadden een mooie middag gehad. Ze hebben vast spijt!

Annie de Bona, was blij dat ze in de kerk zat en niet in t koor. Ze vond nu dat ze een goede beslissing had genomen , want zo hoog zingen kon ze toch niet meer.  Ze vond ook dat alles mooi afgewerkt was. Ook vond ze het héel mooi dat alle dames in t zwart waren.

Jos, voor jou toch ook een spannende dag. Na alle voorbereidingen en repetities met verschillende groepen muzikanten moet ‘t toch maar allemaal kloppen tijdens ‘t concert. Ik denk dat je ons weer een paar treden hoger op de ladder hebt gezet! Dank je wel daarvoor! En de vele mooie reacties zijn een groot compliment!

Kanonne,  wat ben ik blij dat ik in deze groep mag zingen.!!!

Groetjes, Regien”

 

08 oktober 2018

Beste koorvrienden

Wat een ontlading zondag, wat een apotheose, wat een grande finale!

De intensieve voorbereidingen mondden uit in een fantastisch concert.

Alles paste in elkaar, onze zang, het koper- en blazersensemble

en als prachtig intermezzo het kinderkoortje.

En dat alles voor een volle kerk met mensen uit Nieuwstadt en van ver daarbuiten.

Allemaal mensen die ons koor een warm hart toedragen. De mensen hebben genoten!

We hebben heel veel positieve reacties gekregen, ook van de muziekkenners die in de kerk zaten en op velerlei wijze hebben de mensen hun bewondering geuit.

Het heeft ons allen goed gedaan.

Aan jullie allen een groot woord van dank voor de inspanningen die jullie in de afgelopen maanden geleverd hebben.

Ik moet nog terugdenken aan de aarzelende stappen aan het begin van de rit.

De vreemde klanken en het vreemde ritme in de Missa Festiva.

Toen zelfs de uitspraak van bepaalde woorden (te suspitratice……) nog een probleem vormde en velen dachten: “Als dat maar goed komt”.

Zondag hebben we kunnen constateren dat het allemaal goed gekomen is.

Het was inderdaad een uitdaging, het was inderdaad hoog gegrepen, maar niet te hoog.

Het is allemaal goed gekomen, en hoe! Het heeft betere zangers van ons gemaakt.

Nee, ik moet het anders zeggen, Jos heeft betere zangers van ons gemaakt.

Onder zijn bezielende leiding is het allemaal gelukt!

Jos, je hebt in de achter ons liggende maanden ontzettend veel energie in ons koor gestoken, niet alleen tijdens onze de repetities, maar ook daarbuiten.

Contacten leggen met de blazers, aparte repetities met de koper- en houtblazersen en met het kinderkoortje. Niets was je teveel. Jij kwam met het idee een koper- en  houtblazer-

sensemble in te zetten en een kinderkoortje van kleinkinderen.

Allemaal extra elementen om van dit concert iets bijzonders te maken en het wás iets bijzonders, nog nooit vertoond op de Nuujstad!

Het was een concert met muziekstukken van hoog niveau, daar waren de muziekkenners in de kerk het over eens. En wij, allemaal amateurs, hebben dat onder jouw leiding toch maar mooi voor elkaar gekregen.

Jos onze dank daarvoor. Dit concert zal altijd in  onze herinnering blijven.

En nu, na het concert, nog vervuld van gevoelens van trots. Nu de druk van ons afgevallen is, komen we weer in rustiger vaarwater, met het Caeciliafeest en de mooie kerstperiode voor de boeg.

Ik wil deze lofzang op ons allen afsluiten met een mailtje dat ik de dag na het concert kreeg van Regien. Ik stuur jullie deze mail door omdat ik vind dat Regien hierin heel spontaan op een mooie wijze de gedachten en gevoelens onder woorden brengt die onder ons allen leven.

Hartelijke groeten en nog vervuld van trots,

Jacques

 

31 augustus 2016

“Beste,

Afgelopen dinsdag, 30 augustus, heeft het gemengd zangkoor gezongen tijdens de uitvaartmis voor mijn moeder, M. Wassen-Dohmen, in de kerk van Oud-Geleen. Hoewel ik al eerder werd geraakt door de mooie zang van het koor en daarom gevraagd heb of er mogelijkheden waren om naar Oud Geleen te komen en dit gelukkig ingewilligd werd, wil ik het koor, met dirigente en organist natuurlijk,heel erg bedanken omdat het meer dan prachtig was. Van alle kanten werd gevraagd waar dit koor vandaan kwam en zelfs de medewerkers van Dela vroegen ernaar. Het heeft de uitvaartmis voor mijn moeder voor ons onvergetelijk gemaakt. Nogmaals dank voor de geweldige inspanningen.

Hartelijke groet, Jos en Miriam Huysmans”

 

21 februari 2016

“Hallo Ine!

Wat een mooie mis vanochtend! Fijn dat jullie tijdens de 6 weken dienst van pap gezongen hebben!
Heel veel positieve reacties gehoord vanuit familie- en kennissenkring! Compliment!

Carin Zaunbrecher-Mentjens”

 

11 februari 2016

“Dag Ine,

Reactie van iemand die in de kerk zat:
Ik verbaasde me over het zangkoor, geweldig!!!
Toch weer mooi meegenomen…. En ik heb eerlijk de waarheid verteld ☺!!
Groeten!!!!!

Jan Mulders

 

26 september 2015

“Wij willen jullie bedanken voor het opluisteren van de uitvaartdienst van onze moeder, schoonmoeder, oma en overgrootoma Mevr. Kok-Peeters. De zang was zeer mooi. Wij hebben zeer veel positieve reacties gekregen hierover.

Bedankt, Mien, Fenny, Truus”

 

04 juli 2013

Geachte leden van het zangkoor,

Middels deze willen wij jullie hartelijk danken voor de prachtige opluistering tijdens de uitvaart van dhr Hensgens.
Wij hebben uw gezang als een grote steun ervaren.
In oprechte dank.

Fam. Hensgens.