Zondag 28 augustus om 10:00 uur,

TV mis Heiligdomsvaart 22ste zondag door het jaar.

Ordinarium: Missa Sancta Amelberga H 19
Intrede: Cantate Domino F 15
Tussenzang: Psalm 68 – Frans Bullens
Acclamatie Evangelie: Het Woord is vlees geworden – Jos
Credo: gebeden
Offergang: Ave Verum Corpus B 1
Onze Vader: gebeden
Communie: Rejoice in the Lord alway B 123
Na de zegen: Laudate Dominum B 6