Zondag 19 februari om 09:30 uur,

Carnavalsmis.

Ordinarium: Nuussjtadse mis H 2a
Intrede: Wo veur ewe trök I 14
Tussenzang Dank Uch veur deze sjone mörge I 12
Acclamatie Evangelie n.v.t.
Credo: bidden
Acclamatie Voorbeden bidden
Offergang: ’t Kapelke A 23
Acclamatie Eucharistisch Gebed bidden
Onze Vader bidden
Communie: Heilige Antonius

Limburg allein

I 25

I 24

Slotlied: Geneet van het leive