Zondag 25 juni om 09.30 uur,

Kermis, mis met aansluitend de processie.

Ordinarium: Missa Sancta Amelberga H 19
Intrede: De ventre matris meae G.M. 659
Tussenzang: Utqeant laxis (hymne)
Vers vóór Evangelie: Alleluia gezongen, vers gelezen
Credo: Gebeden
Offergang: Ave Verum B 1
Onze vader: Gebeden
Communie: Rejoice in the Lord Alway B 123
Tijdens de processie bij de rustaltaren Tantum Ergo

Ave Maria

Onze Vader

Aan U, o koning der eeuwen

B 23

A 2

B 99

B 35