Zondag 26 februari om 11:00 uur,

1ste zondag van de Vasten

Ordinarium: Deutsche Messe H 2
Intrede: Invocabit me G.M. 245
Tussenzang: Thou knowest Lord E 16
Vers voor Evangelie: Niet van brood alleen (refrein gezongen)
Offergang: Ave Verum B 32
Communie: Ubi Caritas B 101
Slotlied: Heer laat Uw Woord ons leiden L.D. 900