Zondag 26 maart om 11.00 uur,

 5de zondag van de Vasten.

Ordinarium: Missa Sancte Amelberga H 19
Intrede:

Alternatief:

Jucica me Deus

Heer laat Uw Woord ons leiden

G.M. 274

L.D. 900

Tussenzang: Hide not Thou Thy Face E 18
Vers vóór het Evangelie: Looft de Heer alle volken Ik ben de verrijzenis
Credo: Bidden
Offergang: Thou knowest Lord E 16
Communie: Ave Verum B 32
Slotlied: De eerste uit de doden L.D. 817