Zondag 30 juli om 11:00 uur,

16de zondag door het jaar.

Ordinarium: Deutsche Messe H 2
Intrede: Deus in loco G.M. 532
Tussenzang: Psalm 119-II L.D. 622
Vers vóór Evangelie: Koor zingt Alleluia (2x)  vers gelezen, Alleluia
Credo: Bidden
Offergang: Ave Verum B 1
Pater Noster: Bidden
Communie: Ave Maria

Das Morgenrot

A 2

B 33

Slotlied: O reinste der scheps’len L.D. 1242