Zondag 09 juni om 11.00 uur,

10de zondag door het jaar.

Ordinarium: Messe Brève H 13
Intrede: Si iniquitatis G.M. 492
Tussenzang: Psalm 18 L.D. 478 – Meriam
Vers vóór Evangelie: Hallelujah Als iemand Mij lief heeft Jos
Credo: III
Offergang: The Lord bless you and keep you B 36
Onze Vader: gebeden
Communie: Cantique de Jean Racine B 34
Communie lied: Zingt voor de Heer van liefde en trouw L.D. 1216
Na de zegen: Laudate Dominum B 6