Zondag 25 februari om 11.00 uur,

5de zondag van Vasten.

Ordinarium: Messe in C H 4
Intrede: Iudica me

Heer laat Uw Woord

G.M. 274

L.D. 900

Tussenzang: Psalm 51 – III L.D. 530
Vers vóór Evangelie: Gebeden
Credo: III
Offergang: O Bone Jesu

Hide not Thou Thy Face

E 2

E 18

Onze vader: Gebeden
Communie: Thou knowest Lord E 16
Slotlied: De aarde is vervuld L.D. 877