Zondag 25 februari om 11.00 uur,

2de zondag van Vasten.

Ordinarium: Deutsche Messe H 2
Intrede: Tibi dixit G.M. 254
Tussenzang: Psalm 116 – Bullens
Vers vóór Evangelie: Gebeden
Credo: III
Offergang: O Bone Jesu

Hide not Thou Thy Face

E 2

E 18

Onze vader: Gebeden
Communie: Ecce quomodo moritur E 4
Slotlied: Gij zijt in glans verschenen L.D. 813