Zondag 30 juni om  09.30  uur,

Processie.

Ordinarium: Missa Sancta Amelberga H 19
Intrede: De ventre matris meae G.M. 659
Tussenzang: utqeant laxis ( hymne )
Vers vóór Evangelie: Alleluia, Ik ben het levend brood
Credo: Gebeden
Offergang: Ave Verum B 1
Onze Vader: Gebeden
Communie: Irish Blessing B 110
Tijdens de processie

bij de rustaltaren

Tantum Ergo

Ave Maria

Onze Vader

Aan U, o koning der eeuwen

B 23

A 2

B 99

B 35