Zondag 05 januari 2020 om 11.00 uur,

Driekoningen.

Ordinarium: Christkindlsmesse H 18
Intrede: Ecce Advenit
Tussenzang na 1ste lezing Komt wijzen uit het verre oosten L.D. 755
Tussenzang na 2de lezing: Alleluia L.D. 666
Acclamatie Evangelie: U komt de lof  toe
Credo: III
Acclamatie voorbeden: Heer onze God, wij bidden U
Offergang: We Three Kings D 54
Acclamatie Eucharistisch gebed: Als wij dan eten van dit brood
Pater Noster: B 4
Communie: Christmas Lullaby D 11
Slotlied: Drie Koningen zagen een sterre L.D. 752
Na de zegen: Pastores loquaebantur D 62