Zondag 08 maart om 11.00 uur,

2de zondag van de Vasten.

Ordinarium: Messe in C H 4
Intrede: Tibi dixit cor meum G.M.
Tussenzang na de 1ste lezing: De aarde is vervuld L.D. 877
Tussenzang na de 2de lezing: Vers vóór het Evangelie
Acclamatie Evangelie: U komt de lof toe
Credo: III
Acclamatie voorbeden: Heer onze God, wij bidden U
Offergang: Thou knowest Lord E 16
Acclamatie Eucharistisch gebed: Als wij dan eten
Pater noster: Kedrov B 4
Communie: Hide not thou thy face E 18
Slotlied: Gij zijt in glans verschenen L.D. 813