Zondag 23 februari om 10.00 uur,

7e zondag door het jaar, carnavalsmis.

Ordinarium: nuussjtadse mis H 2a
Vóór aanvang: Koperkwintet
Intrede: Wo veur ewe trök I 14
Tussenzang: Dank Uch veur deze sjone mörge I 12
Acclamatie Evangelie: N.V.T.
Credo: Bidden
Acclamatie voorbeden: Bidden
Offergang: ’t kapelke A 23
Acclamatie Eucharistisch gebed: Bidden
Onze Vader: Bidden
Communie: Heilige Antonius

koperkwintet

I 25
Slotlied: Limburg allein I 24
Na de zegen: Koperkwintet