Bijgewerkt op:  Maandag 20 mei 2024

 

Hallo mensen,

Welkom op de verbeterde website van ons koor, het Gemengd Zangkoor Sint Cecilia Nieuwstadt. Dit is alweer de derde website sinds de invoering in 2009. Het in 1978 opgerichte koor heeft tot doel het met gezangen opluisteren van de liturgische vieringen in de parochie van de H. Johannes de Doper in Nieuwstadt. Ons koor omvat twee koren, een gemengd koor met 46 leden en een gregoriaans koor, de Schola Sancti Ioannis Baptistae, met 8 leden. Op deze site vindt u uitgebreide informatie over ons koor, of beter gezegd, over beide koren binnen onze vereniging. Maar voordat u verder kijkt op onze site wil ik eerst enkele misverstanden over kerkelijke zangkoren uit de weg ruimen. Veel mensen menen dat het zingen in een kerkelijk zangkoor een saaie aangelegenheid is en dat een kerkelijk zangkoor zich slechts bezig houdt met een beperkt repertoire dat ook nog eens bestaat uit ‘ouderwetse’ muziek. Klinkklare onzin! Zingen in een zangkoor is allerminst saai. Wij vormen een  dynamische groep enthousiaste en gemotiveerde zangers die met veel plezier zingen. Over dynamisch gesproken:  terwijl bij veel zangkoren om ons heen, zowel bij  profane als bij kerkelijke zangkoren het aantal zangers gestaag afneemt, hebben wij sinds 2003 hebben we veel nieuwe leden mogen begroeten. Het is opmerkelijk dat de laatste jaren ook steeds meer mensen van buiten Nieuwstadt de weg vinden naar ons koor. Ons koor blijkt regionaal en zelfs internationaal aantrekkingskracht te bezitten. Zo zingen intussen bij ons koor zangers uit Echt uit de Selfkant, Sittard, Susteren, Papenhoven en Geleen.

Dat zegt toch iets, nee dat zegt heel veel, over de sfeer in ons koor en over ons repertoire. In zo’n koor wil je zingen, daar wil je bij horen!!!

En wat ons repertoire betreft, niks ‘ouderwetse’ muziek. Vrijwel alle grote componisten, zowel de klassieke als de moderne componisten, hebben ons een ongelooflijk rijke schat aan religieuze muziek nagelaten, een schat waaruit we naar hartenlust putten en die steeds weer nieuwe pareltjes oplevert. Ons repertoire bestaat uit een breed scala van zowel klassieke als moderne religieuze muziek, Nederlandstalig, Frans, Engels, Duits, Latijn en Russisch. Kortom, een repertoire vol afwisseling. Ik hoop dat deze site voor u niet alleen een bron van informatie, maar ook van inspiratie is.

Wellicht is deze site voor u aanleiding eens contact op te nemen met ons koor, dit kan via een van de contactformulieren of een telefoontje naar de voorzitter of secretaris. Vraag gerust inlichtingen of kom eens luisteren op onze repetitie op donderdagavond in het gemeenschapshuis. U zult er een hechte vriendengroep aantreffen bij wie het samen zingen hand in hand gaat met het gezellig samenzijn. Wat dit laatste betreft, naast het zingen worden geregeld activiteiten georganiseerd. Zo hebben we in 2008, toen het koor 30 jaar bestond, een pelgrimsconcertreis naar Rome gemaakt, waar we  o.a. – wat zeer uitzonderlijk is – in de Sint Pieter de Mis gezongen hebben. In 2013, hebben we ons 35-jarig bestaansfeest gevierd en een cruise op de Rijn gemaakt. In 2018, hebben we ons 40-jarig bestaansfeest gevierd met een concert en in 2023 hebben we ons 45-jarig bestaansfeest wederom met een groot jubileumconcert gevierd. Naast deze hoogtepunten zijn er ook andere jaarlijks afwisselende activiteiten, zoals een barbecue, een weiefees, een fiets- en picknicktocht in de omgeving, de jaarlijkse Caeciliaviering enz.

Tenslotte, als deze site uw interesse in zingen in een van onze beide koren, of in beide koren heeft gewekt, denk dan niet te gauw, ik kan niet zingen of mijn stem is niet goed genoeg. Denk er eens over na: zingen in ons gemengd koor of in ons gregoriaans koor, of wellicht in beide. Ik verzeker u, u krijgt er geen spijt van, het zal u veel plezier en voldoening geven, het zal uw leven verrijken.

Chantal Lommen, voorzitter.